×

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1 +48 519 375 011
2 info@pphgryf.com
Ul. 1 Maja 62A, 58-300 Wałbrzych

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Gryf sp. z o.o.

REGON 008310852
NIP 8860000819
KRS 0000074244

REFERENCJE

POSIADAMY REFERENCJE WIELU FIRM

Dolnośląska Spółka Gazownictwa
P.P.H. „Gryf' spółka z o.o. jest firmą, która prowadziła w okresie od 14.07.2008 r. do 20.12.2008r. na rzecz Oddziału Zakład Gazowniczy Wałbrzych budowę sieci i przyłączy gazowych średniego ciśnienia w Wałbrzychu ul. Andersa oraz ul. Piasta o nw. zakresie: — Gazociąg: De 125 2377 m — Przyłącza gazu: De 25/32/63 o długości 1534 m Firma ta posiada dobre zabezpieczenie w sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania gazociągów z rur PE oraz z rur stalowych, jak też doświadczoną kadrę kierowniczą i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wykonywane prace prowadzone były kompleksowo, w krótkim terminie i bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Profesjonalny przebieg realizacji całego zadania pozwala nam na dokonanie wysokiej oceny całokształtu działalności firmy w zakresie prowadzonych robót gazociągowych i towarzyszących. Wysoka ocena wystawiona Przedsiębiorstwu „GRYF" Sp. z o.o. upoważnia nas do polecenia tego Wykonawcy innym Inwestorom.
Dolnośląska Spółka Gazownictwa
P.P.H. „Gryf' spółka z o.o. jest firmą, która prowadziła w okresie od 14.07.2008 r. do 20.12.2008r. na rzecz Oddziału Zakład Gazowniczy Wałbrzych budowę sieci i przyłączy gazowych średniego ciśnienia w Wałbrzychu ul. Andersa oraz ul. Piasta o nw. zakresie: — Gazociąg: De 125 2377 m — Przyłącza gazu: De 25/32/63 o długości 1534 m Firma ta posiada dobre zabezpieczenie w sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania gazociągów z rur PE oraz z rur stalowych, jak też doświadczoną kadrę kierowniczą i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wykonywane prace prowadzone były kompleksowo, w krótkim terminie i bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Profesjonalny przebieg realizacji całego zadania pozwala nam na dokonanie wysokiej oceny całokształtu działalności firmy w zakresie prowadzonych robót gazociągowych i towarzyszących. Wysoka ocena wystawiona Przedsiębiorstwu „GRYF" Sp. z o.o. upoważnia nas do polecenia tego Wykonawcy innym Inwestorom.
Hydbrobudowa Polska S.A.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe GRYF Sp. z o.o. w okresie od 18.02.2008 r. do 15.07.2008 r. wykonało w technologii PEHD 4 950 metrów sieci wodociągowych wraz z przyłączami (w średnicach od O 225 do O 32) - w rejonie ul. Solskiego, Karmelkowej i Grota-Roweckiego we Wrocławiu, na łączną kwotę ok. 1 500 000 zł. Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami zawartymi w projekcie. W trakcie realizacji na terenie budowy panował porządek i dyscyplina, a jakość w"konanych prac pozostawała na wymaganym poziomie technologicznym.
Hydbrobudowa Polska S.A.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe GRYF Sp. z o.o. w okresie od 18.02.2008 r. do 15.07.2008 r. wykonało w technologii PEHD 4 950 metrów sieci wodociągowych wraz z przyłączami (w średnicach od O 225 do O 32) - w rejonie ul. Solskiego, Karmelkowej i Grota-Roweckiego we Wrocławiu, na łączną kwotę ok. 1 500 000 zł. Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami zawartymi w projekcie. W trakcie realizacji na terenie budowy panował porządek i dyscyplina, a jakość w"konanych prac pozostawała na wymaganym poziomie technologicznym.
TOP