Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Gryf" sp. z o.o. powstało w 1989 roku. W pierwszym okresie prowadziliśmy działalność w zakresie wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych, w późniejszym zajmowaliśmy się budową i wymianą zewnętrznych instalacji gazowych niskiego i średniego ciśnienia. W miarę uzyskiwanych doświadczeń i środków finansowych następował systematyczny rozwój przedsiębiorstwa - zwiększa się zakres jego działalności, rozwija się i unowocześnia baza sprzętowa. W chwili obecnej specjalizujemy się w wykonawstwie przesyłowych sieci gazowych wraz z przyłączami, wykonujemy sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne. Zajmujemy się również kompleksową budową parkingów i ciągów pieszych, a także pracami związanymi z budową dróg.
new design dla PPH GRYF © 2008-2009 statystyka