×

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1 +48 519 375 011
2 info@pphgryf.com
Ul. 1 Maja 62A, 58-300 Wałbrzych

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Gryf sp. z o.o.

REGON 008310852
NIP 8860000819
KRS 0000074244

OFERTA

Zakres prowadzonej działalności

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

 • budowa i wymiana sieci gazowej z rur polietylenowych i stalowych,
 • budowa i wymiana sieci kanalizacyjnych,
 • budowa i wymiana sieci wodociągowych,
 • wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych,
 • wykonawstwo robót ogólnobudowlanych,
 • remonty obiektów, prace przystosowawcze,
 • kompleksowa budowa parkingów i ciągów pieszych,
 • współpraca przy budowie i remoncie mostów,
 • wykonawstwo robót drogowych,
 • roboty rozbiórkowe obiektów przemysłowych i mieszkalnych,
 • wykonawstwo robót specjalistycznych w nowych technologiach,
 • prace modernizacyjne i remontowe na liniach produkcyjnych,
 • regulacja rzek i potoków.

DYSPONUJEMY

 • wysokokwalifikowaną o dużym doświadczeniu kadrą inżynieryjno - techniczną posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa i nadzoru,
 • bogatym zapleczem maszyn, urządzeń i sprzętu specjalistycznego,
 • uprawnieniami nadanymi przedsiębiorstwu przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa we Wrocławiu do wykonywania gazociągów z PE systemem zarządzania jakością PN - EN ISO 9001 : 2009.
 • uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na wytwarzanie gazociągów.

DOŚWIADCZENIE

Wysokie kwalifikacje załogi, dobra organizacja pracy oraz zdolność do podejmowania skomplikowanych przedsięwzięć w powiązaniu z wysokimi zdolnościami menedżerskimi Zarządu i kadry kierowniczej przyczyniły się do dużej konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa. Dzięki temu, w wyniku wygranych przetargów wykonywaliśmy roboty w Wałbrzychu, Kłodzku, Boguszowie – Gorcach, Ziębicach, Ząbkowicach, Szczawnie Zdroju, Pieszycach, Kamionkach, Dzierżoniowie, Bielawie, Dusznikach Zdroju i w Henrykowie. Wszystkie roboty cechowała wysoka jakość, zgodność z dokumentacją techniczną i terminowe wykonanie, co potwierdzone zostało w licznych referencjach, podziękowaniach i listach gratulacyjnych inwestorów.

TOP